Fit Health

Raspored

Ponedeljak

14:00 : REKREACIJA

19:00 : PILATES

20:00 : YOGA

21:00 : ZUMBA

Utorak

19:00 : KARATE

21:00 : AEROBNI

Sreda

19:00 : PILATES

20:00 : YOGA

Četvrtak

14:00 : REKREACIJA

19:00 : KARATE

21:00 : AEROBNI

Petak

19:00 : PILATES

21:00 : ZUMBA

Subota

13:00 : AEROBNI

16:00 : KARATE