Fit Health

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Promene u načinu života ljudi u poslednjih nekoliko decenija dovele su i do znatnih promena njihovog zdravstvenog stanja. Životi ljudi više nisu ugrozeni akutnim infektivnim oboljenjima, ali su u znatnom porastu hronična oboljenja, povrede u saobraćaju, u sportu, na radu, a na žalost i u ratu i elementarnim nepogodama. Kod svih ovih stanja i oboljenja koja nastaju kao posledice trauma fizikalna terapija ima značajnu ulogu u lečenju i osposobljavanju pacijenata. Kao disciplina medicinskih nauka, fizikalna medicina izučava biološko delovanje raznih oblika fizičke energije (svetlost, toplotu, eliktricitet, magnetizam, mehanička i dr.) kao i mogućnosti njene primene kod zdravih, obolelih ili povređenih ljudi (Rotovic). Ona praktično objedinjuje ciljeve socijalne medicine (unapređenje zdravlja) i kliničke medicine (lečenje bolesti). Zavisno od toga u koje svrhe koristi energiju, fizikalna medicina se deli na:

- fizikalnu profilaksu (preventive),
- fizikalnu dijagnostiku i
- fizikalnu terapiju.

FIZIKALNA TERAPIJA
U Centru relaksaciju i fitnes vezbe FitHealth sprovodi sledeće vrste fizikalne terapije:

- elektroterapija (galvanizacija, elektroforeza lekova, dijadinamične struje)
- sonoterapija (ultra zvuk, sonoforeza, sonodinator)
- termoterapija (parafin, blato)
- krioterapija (led)

Elektroterapija Korišćenje nekih oblika električne energije u cilju lečenja naziva se elektroterapija.

- Galvanizacija je primena jednosmerne konstantne struje koja deluje na tkivo između postavljenih elektroda, primenjuje se kod otoka, bolnih stanja, oduzetosti, reumatskih stanja.
- Elektroforeza lekova je unošenje lekova u organizam putem konstantne jednosmerne struje čime je omogućeno da lek za najkraće moguće vreme bude na mestu povrede ili zapaljenja. Na ovaj način se postiže visoka koncentracija leka, imamo produženo dejstvo leka i stvaranje depoa.
- Dijadinamične struje predstavljaju razne modulacije impulsnog toka galvanske struje po obliku, frekvenciji i amplitudi, imaju snažno analgetičko dejstvo koje se brzo postiže i traje nekoliko časova, deluju na smanjenje edema i hematoma.
Sonoterapija je primena akustične energije u terapijske svrhe.
- Ultrazvučni talasi zbog svog dvostrukog delovanja, mehaničkog i toplotnog predstavljaju veoma efikasno sredstvo pri terapiji brojnih patologija nervnog i koštano-mišićnog sistema. Oba efekta izazivaju lokalno povećanje temperature što dovodi do bolje cirkulacije kroz tretirano područje što ubrzava i olakšava lečenje.
- Sonoforeza je unošenje lekova putem ultrazvuka i za razliku od elektroforeze lek prodire znatno dublje u tkivo (do 50mm).
- Sonodinator je kombinovana primena ultrazvuka i dijadinamika čime se povećava analgetičko dejstvo obe terapije.
- Indikacije za primenu sonoterapije su široke: Morbus Bechterew, vanzglobni reumatizam (bursitis, periartritis, entezitis, fibrozitis, tendovaginitis), spondilotične promene kičmenog stuba, coxarthrosis, gonarthrosis, posttraumatska stanja (povrede mekih tkiva, mišića, ligamenata), stanja posle preloma kostiju, sportske povrede, Dipitrenova kontraktura, edemi i hematomi, mialgije, neuralgije, isialgije, discopathia, Herpes zoster, ožiljci.


Termoterapija je primena toplote u lečenju i osposobljavanju bolesnih i povređenih i zasniva se na svojstvu organizma da prima toplotu iz sredine, ukoliko je zagrejanost te sredine veća ili da je preda okolini ako je temperatura tela viša od temperature okoline.

- Parafinoterapija je jednostavna i konforna metoda kojom se postižu dobri rezultati u terapiji. Koristi se u tečnom stanju sa tačkom topljenja oko 50C.
- Nakon skidanja parafina koža je crvena, vlažna, topla i elastična.
- Primena parafina može biti samostalna ili uvod u neku od fizikalnih procedura.


Krioterapija je primena hladnoće (led) u fizikalnoj terapiji i kao i toplota ima slične efekte ali oni mnogo duže traju. Hladnoća deluje u prvom trenutku na krvne sudove tako što deluje na njihovo sužavanje, a posle nekog vremena dolazi do njihovog naglog širenja uz jaku navalu krvi.

- Merenjem pomoću aparata može se utvrditi efekat toplote (ili hladnoće) kada se deluje na jednu ruku ili nogu, posle desetak sekundi dolazi do proširenja krvnih sudova i na drugoj ruci ili nozi, nešto manjeg obima i inteziteta i to je konsenzualna reakcija.
- Primena termoterapije je najčešća kod otoka (uglavnom hladno) i bolnih stanja (toplo i hladno).